ISLAMDA HACAMAT

 

Hacamatın Hz. Peygamber zamanında da sağlığı koruma ve bir tedavi metodu olarak uygulandığı, bizzat kendisinin hacamat yaptırdığı, hatta hacamatı teşvik ettiği bilinmektedir.

 

Hacamatı o dönemde uygulanan en iyi tedavi metotları arasında sayan 

(Buhari, Tıp, 13; Müslim, Müsākat, 62, 63) Resul-i Ekrem’in ve ashabının genel olarak ağrıya ve baş ağrısına karşı hacamat yaptırdığı

(Buhari, Tıp, 15; Ebu Dāvūd, Tıp, 3)

 

Baş, omuz, boyun damarları, kalēa ve ayağın üstünden hacamat yaptırdığı(Buhari, Tıp, 14, 15; Ebū Dāvūd, Menāsik, 35, Tıp, 4. 5; Tirmizī, Tıp, 12; İbn Māce, Tıp, 21), rivayet edilmektedir.

 

Hacamatın akla ve hafızaya kuvvet verdiğini söylediği

(İbn Māce, Tıp, 22) rivayet edilmektedir.

 

www.hacamat.nl

TIBB-I NEBEVİ

Hollanda

(0031) 06 44 36 38 16

Hacamat nedir

Hacamatın faydaları

Hacamat nasıl yapılır

Hacamat ne zaman yapılır

Dikkat edilmesi hususlar

Tekstvak:

Islamda Hacamat

Hacamatla alakalı hadisler

Hacamat ve Suluk Certifikasi

Hacamat icin randevu

Klinik resimleri