HACAMATLA ALAKALI HADISLER

 

Bir kimse ayın 17, 19 ve 21 hacamat olursa her dertten şifa bulur. 

E. Davud Tıp H. 3861; Tirmizi Tıp H. 2051

 

Sıcaklar şiddetlenince, kan aldırmak suretiyle yardım isteyin.

Zira kan yoğunlaşır da adamı hasta eder, hatta öldürür. (Râmûz el-Hadîs’ten)

 

Miraçta ; Ya Muhammed ( s.a.v ) ümmetine kan aldırmalarını emret. Kan aldırmada sizin için şifa vardır 

demeyen  bir meleğe rastlamadım. Tirmizi, Tibb 12, (2054).

 

Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır.

Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3).

 

Yine peygamberimiz üç şeyde şifa vardır.

Bal şerbeti içmekte kan aldırmakta ve kızgın bir aletle dağlama yaptırmakta.

Fakat ben dağlama yaptırmayı sevmem buyurmuşlardır.

Buhari Tıp 7/12, İ. Mace Tıp H. 3491, Müsned 1/246

 

Ebu Kesbe el-Enmari radiyallahu anh anlatiyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam basindan ve iki omuzu arasindan hacamat olur ve: Kim bu kandan akitirsa, herhangi bir hastalik için, bir baska ilacla tedavi olmasa da zarar gormez  buyururdu. Ebu Davud, Tibb 4, (3859); Ibnu Mace, Tibb 21, (3484).

 

Enes Bin Malik Rivâyete göre, müşârün-ileyh demiştir ki: Ebû Taybe (Nâfi`) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`i hacamat etti de Resûlullah Ebû Taybe`ye bir  (1040) dirhem hurma verilmesini emreyledi.

(Bundan başka) Ebû Taybe`nin efendisi (Hârise oğulları) na da, te`diyesi meşrut vergisini hafifletmelerini emir buyurdu.

 

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Hacamat 70 hastalığa şifadır

www.hacamat.nl

TIBB-I NEBEVİ

Hollanda

(0031) 06 44 36 38 16

Hacamat nedir

Hacamatın faydaları

Hacamat nasıl yapılır

Hacamat ne zaman yapılır

Dikkat edilmesi hususlar

Tekstvak:

Islamda Hacamat

Hacamatla alakalı hadisler

Hacamat ve Suluk Certifikasi

Hacamat icin randevu

Klinik resimleri